W oparciu o umowę z NFZ zapewniamy bezpłatną opiekę medyczną.

Gabinety Lekarza POZ funkcjonalnie podzieliliśmy dla wygody naszych pacjentów na część przeznaczoną dla dzieci i osób dorosłych.

Narodowy Fundusz Zdrowia

W części przeznaczonej
dla dzieci przyjmują:

lek. med. Kazimierz Kozieja
pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Katarzyna Piotrowicz-Kruszyna
specjalista pediatrii
lek. med. Beata Mazur-Konieczna
specjalista pediatrii
lek. med. Teresa Palka
specjalista pediatrii, specjalista nefrologii
lek. med. Jolanta Sabaj
specjalista pediatrii

W części przeznaczonej
dla osób dorosłych przyjmują:

lek. med. Bernadetta Gogola- Migdał
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista diabetolog
dr n. med. Renata Kaim
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista med. pracy,
specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Elżbieta Kornaś
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Agata Korta-Żądło
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Artur Palka
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny rodzinnej,
specjalista medycyny ratunkowej
lek. med. Maja Romanek
specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Lucyna Stobiecka
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Krystyna Ścisło
specjalista chorób wewnętrznych
Informacja dla pacjentów !!!!!!!!!!!!!!!
W naszej Przychodni istnieje możliwość wystawiania recept na leki stałe przyjmowane przez pacjentów bez konieczności wizyty lekarskiej.
Aby skorzystać z porady recepturowej należy spełniać następujące warunki:
1. Pacjent w dniu złożenia zapotrzebowania musi mieć aktywną deklarację
2. Pacjent w dniu złożenia zapotrzebowania jest uprawniony do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ
3. Recepta była już wcześniej wypisywana w naszej Przychodni.
4. Na zamówieniu pisemnym muszą się znaleźć:
- imię i nazwisko pacjenta którego recepta dotyczy
-nr PESEL
-WYKAZ LEKÓW WRAZ Z DAWKAMI I ILOŚCIĄ ZAMAWIANYCH OPAKOWAŃ !!!
Zapotrzebowanie można składać osobiście w rejestracji lub telefonicznie. Porada recepturowa dotyczy zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych i zlecenia na wyroby medyczne. Nie będą przyjmowane zapotrzebowania na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne ponieważ wymagają one wizyty u lekarza.

Pielęgniarki POZ:

Jadwiga Banach
starsza pielęgniarka dyplomowana
Beata Hudek
licencjat pielęgniarstwa
Izabela Kolarz
licencjat pielęgniarstwa
Jadwiga Kuchnik
starsza pielęgniarka dyplomowana
Leokadia Mazurek
starsza pielęgniarka dyplomowana
Elżbieta Migdał
licencjat pielęgniarstwa
Joanna Mika-Kula
magister pielęgniarstwa
Bernadetta Nowak
magister pielęgniarstwa
Urszula Pietras
starsza pielęgniarka dyplomowana
Barbara Wierzbowska
licencjat pielęgniarstwa

Wykonują zabiegi pielęgniarskie, EKG, pobieranie materiału do badań, pomiar cukru, pulsoksymetrie opatrunki w siedzibie Poradni oraz w razie konieczności w miejscu zamieszkania pacjenta.

Położne POZ:

Elżbieta Gutek
licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Anna Matlęga
starsza położna dyplomowana

kompleksowa opieka nad kobietą po porodzie, noworodkami

edukacja i opieka nad dziewczętami w okresie dojrzewania

poradnictwo położnicze

opieka w schorzeniach ginekologicznych

opieka po zabiegach ginekologicznych i położniczych

Gabinet zabiegowy

Zabiegi zlecone przez lekarzy

EKG

Badanie poziomu glikemii

Szybkie testy diagnostyczne (odpłatne)

Pulsoksymetria


Transport Sanitarny POZ

Na zlecenie lekarza POZ zapewniamy transport do najbliższych Poradni Specjalistycznych (pierwszorazowe skierowanie) oraz do szpitala w przypadkach braku możliwości przejazdu pacjenta samochodem nieprzystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nasi
lekarze

Nasi specjaliści

Deklaracje dla pacjenta

Deklaracje